Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC SOLINA ROMANIA SRL

A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere statie de epurare – SC SOLINA ROMANIA SRL”, propus a fi amplasat in localitatea Alba Iulia str. Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba, titular: SC SOLINA ROMANIA SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,  si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:// apmab.anpm.ro.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 15.08.2018.  

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

   Data afisarii anuntului pe site: 08.08.2018