Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar SC STAR TRANSMISSION SRL

APM Alba  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Construire atelier sudura ” propus a fi amplasat in  loc. Cugir, str. Victoriei, nr. 10 A, jud. Alba, titular  SC STAR TRANSMISSION SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.04.2019.

Proiect decizie etaqpa de incadrare     [click detalii]

Data afișării anunțului pe site

12.04.2019