Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC SYSTEMA RESOURCES SRL

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ CONSTRUIRE HALA “ propus a fi amplasat în jud. Alba, oras Zlatna, str. Garii, nr. 6, titular    SC SYSTEMA RESOURCES SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  21.11.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

 Data afișării anunțului  pe site
 14.11.2017