Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar SC TOTAL NSA SRL

  Ca urmare a reanalizării proiectului,  Agenţia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – cu evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Extindere iaz piscicol”, propus a fi amplasat în localitatea  Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos, extravilan, perimetrul ”Tobimar iaz 2,  titular  SC TOTAL NSA SRL  cu sediul în  localitatea Săliște, str.  Andrei Șaguna, nr. 61,  județul Sibiu.

  

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet. office[@]apmab.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.06.2019

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

 

Data afişării anunţului pe site
          de 10.06.2019