Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC TRANS IVINIS SRL

 APM  Alba  anunta  publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare a proiectului - fara  evaluarea  impactului  asupra  mediului  si  fara evaluarea  adecvata, pentru proiectul “ Construire hotel “  în mun.Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 61, jud. Alba, titular   SC TRANS  IVINIS  SRL  

   1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba  Iulia  str. Lalelelor, nr. 7B,  in zilele de luni - joi  intre orele 8 – 16,  vineri  intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  20. 04. 2017.


Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]