Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC Transavia SA

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ CONSTRUIRE ANSAMBLU HOTELIER  ( MODIFICARE DE TEMA DE PROIECTARE IN TIMPUL EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE – SCHIMB DE DESTINATIE DIN ANSAMBLU LOCUINTE IN ANSAMBLU HOTELIER )” propus a fi amplasat în jud. Alba, comuna Ciugud, sat Teleac identificat prin plan de incadrare in zona, titular SC TRANSAVIA SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  15.08.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

 Data afișării anunțului  pe site
 08.08.2017