Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC Transavia SA

APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare: se supune evaluarii impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modificare flux tehnologic Ferma nr. 4 Santimbru Modificare flux tehnologic Ferma nr. 4 Santimbru” propus a fi amplasat in comuna Santimbru, localitatea Santimbru str. Blajului nr. 1E, jud. Alba.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:// apmab.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 07.02.2017.

   2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului alba , precum si la urmatoarea adresa de e-mail office@apmab.anpm.ro, pana la data de 13.02.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

   Data afisarii anuntului pe site: 31.01.2017