Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar SC UNIREA UNIVERSAL SRL

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ EXTINDERE SPATIU COMERCIAL ” propus a fi amplasat in loc. Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, jud. Alba, titular SC UNIREA UNIVERSAL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office[@]apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.10.2019.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]
 

Data afișării anunțului pe site

07.10.2019