Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC VOX PROD SERV SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare- fara evaluarea impactului asupra mediului,   pentru proiectul ” Decolmatare albie minoră râu Mureș prin exploatare punctiformă agregate minerale și cale de acces provizorie prin albie,  propus a fi amplasat în localitatea Vințu de Jos, extravilan, titular  SC VOX PROD SERV SRL  cu sediul în Alba Iulia, str. Ing. Anghel Saligny, nr. 2E .

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului  Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,  vineri  8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 20.07.2017

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
          13.07.2017