Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SCROB IULIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :  ,, Schimbare de destinatie din casa de locuit in pensiune agroturistica” , propus a fi amplasat in com. Albac, sat Barasti , sau identificat prin Extras CF 72904, nr. cad. 72904, Plan de amplasament si delimitare a teritoriului vizat de OCPI, plan de incadrare in zona, titular :  SCROB IULIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu domiciliul in jud. Alba,com. Albac,sat Barasti,nr. 1, judetul Alba

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

    Data afisarii anuntului pe site: 13.09.2017