Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Adapost caini fara stapan’’, propus a fi amplasat in loc. Aiud, str. Tribun Tudoran ,nr. 72 H, sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in zona, conform cu Certificatul de Urbanism nr. 5/17.01.2018 emis de Primaria Municipiului Aiud,  ,  titular : SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD prin RODEAN MARIN STEFAN, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, localitatea Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9,

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

     Data afisare anunt : 09.05.2018