Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar Stan Cornelius Teodor PFA

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire platformă depozitare gunoi de grajd în com Gîrda de Sus, sat Munună, nr. 397, jud. Alba”, propus a fi amplasat in com Gîrda de Sus, sat Munună, nr. 397, Jud. Alba, titular Stan Cornelius Teodor PFA

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.02.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 07.02.2019