Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

     APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea adecvata, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  si de evaluare adecvata, pentru proiectul: “ Racord fibra optica site N 5930, loc. Ocolis, com. Ocolis, jud. Alba” propus a fi amplasat in loc. Ocolis, com. Ocolis, extravilan – intravilan, , jud. Alba, sau identificat prin plan de situatie, plan de incadrare in zona,memoriu tehnic,

     titular: MOLNAR SZABOLCS delegate al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA , CUI 427320, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. P-ta Presei Libere, nr. 3-5, et. 7-18.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-vineri, intre orele 8 –16, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 27.12.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]