Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar TODERICIU AUREL

         APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea adecvata, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  si de evaluare adecvata, pentru proiectul: Construire locuinta cu subsol+parter+mansarda” propus a fi amplasat in com. Metes, sat Presaca Ampoiului, str. Bibartului,nr. 52, jud. Alba, Extras CF 71537 Metes,nr. cad. 71537, jud. Albatitular : TODERICIU AUREL ,cu domiciliul in jud. Alba, com. Metes, sat Presaca Ampoiului, str. Bibartului, nr. 52

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-vineri, intre orele 8 –17, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro si la sediul titularului. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 21.05.2018.

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]