Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiari Comuna Sona

APM Alba  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Extindere retea canalizare in localitatile Biia si Sanmiclaus, comuna Sona, judetul Alba ”, propus a fi amplasat în  județul Alba, comuna Sona, satele Biia, Sanmiclaus, intravilan, titular  COMUNA SONA.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office[@]apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.07.2019.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afișării anunțului pe site

04.07.2019