Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUM VICINAL CALEA IVASCANILOR ”, propus a fi amplasat în jud. Alba, comuna Metes, sat Ampoita, identificat prin plan de incadrare in zona, titular COMUNA METES

APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUM VICINAL CALEA IVASCANILOR ”, propus a fi amplasat în jud. Alba, comuna Metes, sat Ampoita, identificat prin plan de incadrare in zona, titular COMUNA METES. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 17.08.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

 Data afișării anunțului pe site
10.08.2017