Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul Modernizare drumuri interioare in satul Lunca Ariesului, com. Posaga, jud. Alba”, propus a fi amplasat in Com. Posaga, sat Lunca Ariesului, intravilan si extravilan, Jud. Alba, titular Com Posaga

Agentia pentru Protectia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea adecvată, pentru proiectul Modernizare drumuri interioare in satul Lunca Ariesului, com. Posaga, jud. Alba”, propus a fi amplasat in Com. Posaga, sat Lunca Ariesului, intravilan si extravilan,  Jud. Alba, titular Com Posaga

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 17.05.2018

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
09.05.2018