Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul „Pod peste râul Arieșul Mare în comuna Albac, județul Alba”, propus a fi amplasat in jud. Alba, comuna Albac, sat Albac, extravilan – beneficiar Comuna Albac

COMUNA ALBAC, titular al proiectului „Pod peste râul Arieșul Mare în comuna Albac, județul Alba”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba – fara evaluare adecvata, in cadrul procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectul „Pod peste râul Arieșul Mare în comuna Albac, județul Alba”, propus a fi amplasat in jud. Alba, comuna Albac, sat Albac, extravilan.   

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba. din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr.7 B in zilele de luni - joi, intre orele 8 – 16, si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.04.2018

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]