Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “Reabilitare drum communal, strada si accesibilizare obiective sociale si de interes public in comuna Albac, jud. Alba”, propus a fi amplasat in loc. Com. Albac, intravilan si extravilan – beneficiar Comuna Albac

Agentia pentru Protectia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare drum communal, strada si accesibilizare obiective sociale si de interes public in comuna Albac, jud. Alba”, propus a fi amplasat in loc. Com. Albac, intravilan si extravilan,  Jud. Alba, titular Com Albac

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 19.04.2018

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
11.04.2018