Back

Anunt public privind dezbaterea publica - titular SC Transavia SA

APM Alba anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Modificare flux tehnologic la Ferma nr. 4 Santimbru”, propus a fi amplasat in localitatea Santimbru str. Blajului nr. 1E, jud. Alba, titular SC TRANSAVIA SA.

   Tipul deciziei posibile luate de APM Alba poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

   Raportul poate fi consultat la sediul APM Alba, din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, jud. Alba si la sediul SC TRANSAVIA SA, din localitatea Sintimbru, str. Blajului nr. 244D, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14.

   Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro.

   Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Comunei Santimbru, localitatea Santimbru str. Blajului nr. 187, in data de 03.05.2017, incepand cu orele 16.00 .

   Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Alba, Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, jud. Alba, pana la data de 03.05.2017.

   Data afisarii anuntului pe site
19.04.2017

Documente anexate:

  • Raport privind inpactul asupra mediului pentru proiectul "Modificare flux tehnologic la Ferma nr.4 Santimbru  [click link]