Back

Anunt public privind emiterea acordului de mediu – beneficiar SC TRANSAVIA SA

APM Alba anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modificare flux tehnologic Ferma nr. 4 Santimbru” amplasat in localitatea Santimbru, str. Blajului nr. 1E, județul Alba, titular SC TRANSAVIA SA.

   Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Alba, Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, in zilele de luni - joi, intre orele 8-16, si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

   Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Alba, Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Proiect acord de mediu [click detalii]

   Data afisarii anuntului pe site
14.07.2017