Back

Anunt public solicitare actualizare autorizatie integrata de mediu nr. AB 2/15.11.2016 pentru “Abatorul de pasari”, amplasat in localitatea Oiejdea Soseaua Alba Iulia – Cluj Napoca km. 11, jud. Alba, titular S. C. TRANSAVIA S.A.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii de solicitarii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. AB 2/15.11.2016 pentru “Abatorul de pasari”, amplasat in localitatea Oiejdea Soseaua Alba Iulia – Cluj Napoca km. 11, jud. Alba,  titular S. C. TRANSAVIA S.A. Activitatea se  încadrează în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctele:

6.4. Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de peste 50 de to carcase pe zi,

6.5. Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala  si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.  

Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita actualizarea autorizatiei integrate de mediu nr. AB 2/15.11.2016 pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr.7 B, loc. Alba Iulia,  in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile, sugestiile si propunerile publicului interesat se primesc in scris, la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr. 7 B, loc. Alba Iulia, sau electronic la adresa de e-mail a APM Alba: office@apmab.anpm.ro, pana la data de 22.04.2019.

  • Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu    [click detalii]
  • Raport de amplasament    [click detalii]