Back

Comunicat

Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță operatorii economici că, începând cu data de 09.03.2022, data încetării stării de alertă pe teritoriul României , autorizațiile de  mediu și autorizațiile integrate de mediu care au expirat pe perioada stării de alertă sunt valabile înca 90 de zile de la încetarea acestei stări, respectiv 7 iunie 2022.

Prin urmare , se vor aplica prevederile Art. 4 , alin. ( 5 ) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 , cu modificările și completările ulterioare , care stipulează că  Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice , precum și de entitățile private autorizate comform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioada de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Astfel , în cazul în care vă regasiți în situația de mai sus aveti obligația să depuneți la sediul APM Alba o documentație de solicitare autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu  .

Totodată, reamintim operatorilor economici din județul Alba care dețin autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu , termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90  de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită , termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițialaă.

Informații referitoare la procedura de emiterea autorizației de mediu / autorizației integrate de mediu , procedura de aplicare a vizei anuale si formularele necesare se pot gasi accesând site-ul agenției : http:/apmab.anpm.ro, domeniul Reglementări.