Back

Dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Exploatare agregate minerale Ocolis3, propus a fi amplasat în com Ocolis f.n. ,extravilan identificat prin plan de situatie si plan de incadrare in zona CF 71081, 71074, 71076, 71073 jud. Alba, titular ANCANDRA TRANS SRL

APM Alba anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului fara derularea procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză, pentru proiectul Exploatare agregate minerale Ocolis3, propus a fi amplasat în com Ocolis f.n. ,extravilan identificat prin plan de situatie si plan de incadrare in zona CF 71081, 71074, 71076, 71073 jud. Alba, titular ANCANDRA TRANS SRL

Tipul deciziei posibile luate de APM Alba poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului  pot fi consultate la sediul APM Alba, din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba și la sediul ANCANDRA TRANS SRL, din mun Cluj Napoca str Piata 14 Iulie nr 8 ap.2 în zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13.

Documentul menționat este disponibil și  >AICI<.

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la caminul Cultural Ocolis jud. Alba , în data de 12.06.2024  începând cu orele 1600.

 Publicul interesat poate trimite în format electronic, comentarii, opinii, observații privind Raportul privind impactul asupra mediului la Agenția pentru Protecția Mediului Alba la următoarea adresă de email:office@apmab.anpm.ro până la data de  12.06.2024 ( data dezbaterii publice)

Documentatie atasata  [link]  parola: 12345

 

Data afișării anunțului pe site 10.05.2024