Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - beneficiar OROS RARES TRAIAN

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “ Schimb de destinatie partiala din locuinta ( garaj ) in spatiu pentru activitati manufacturiere ( fabricare mobila la comanda ), fara modificari structurale, nestructurale sau de instalatii ”  propus a fi amplasat în jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Brandusei, nr. 102, titular OROS RARES TRAIAN

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  10.04.2018.

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

 Data afișării anunțului  pe site
 03.04.2018