Acte necesare

ACORD DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.


PROCEDURA
Procedura privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

CÂND SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Acordul de mediu se solicita pentru proiecte publice ori private sau pentru modificareaori extindereaactivităţilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

UNDE SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Toate solicitarile de acorduri de mediu, cuprinzând
-notificarea cu respectarea conţinutului cadru prevăzut în anexa nr.5A
-certificatul de urbanism cu planurile anexă la acesta
se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.

LEGISLATIE CURENTA

OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobata prin Legea 265/2006.
LEGEA 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
PROCEDURA privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

TAXE SI TARIFE

Tarifele se achita in avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorităţii pentru protecţia mediului care are responsabilităţi în aplicarea procedurii conform competenţelor stabilite prin metodologie.
Tarifele pentru derularea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente

VALABILITATE

Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului