Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 19.12.2019 Biroul Calitatea Factorilor de Mediu

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 19.12.2019 Biroul Calitatea Factorilor de Mediu Dosarul de inscriere Model formular de inscriere Model adeverinta Model...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 11.11.2019 Serviciul ML si Serviciul AAA

Raport final concurs 11.11.2019 consilier Serviciul ML si serviciul AAA Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs 11.11.2019 consilier Serviciul ML si Serviciul AAA Rezultate...

Concursuri

Lista punctajelor si a rezultatelor finale obtinute la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior Lista rezultatelor obtinute la proba de interviu al concursului din data...