Anunt, bibliografie si documente necesare concurs post temporar vacant 28.02.2020 Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs 28.02.2020 consilier Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii Anunt, bibliografie si documente necesare concurs post temporar vacant...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs promovare in grad 09.03.2020 Serviciul Monitorizare si Laboratoare

Proces verbal concurs promovare in grad 09.03.2020 Serviciul Monitorizare si Laboratoare Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs promovare in grad 09.03.2020 Serviciul...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 19.12.2019 Biroul Calitatea Factorilor de Mediu

Raport final concurs 19.12.2019 Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs 19.12.2019 consilier Biroul Calitatea Factorilor de mediu Rezultate obtinute proba interviu concurs...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 11.11.2019 Serviciul ML si Serviciul AAA

Raport final concurs 11.11.2019 consilier Serviciul ML si serviciul AAA Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs 11.11.2019 consilier Serviciul ML si Serviciul AAA Rezultate...

Concursuri

Lista punctajelor si a rezultatelor finale obtinute la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior Lista rezultatelor obtinute la proba de interviu al concursului din data...