Back

Ariile naturale protejate

Ariile naturale protejate

Ariile naturale protejate sunt importante pentru menţinerea biodiversităţii ecosistemelor, a speciilor precum şi a varietăţii genetice, care alcătuieşte diversitatea vieţii.

Ele conservă caracterele complexe şi mereu schimbătoare ale ecosistemelor, sunt un prim loc de apărare împotriva dispariţiei speciilor mari şi mici păstrând diversitatea biologică, sălbatică sau cultivată a unora dintre cele mai importante resurse ale omenirii. De asemenea, reprezintă un rezervor vital pentru plantele şi animalele necesare medicinei.

Ariile naturale protejate îmbunătăţesc, de asemenea, calitatea vieţii umane, în mod deosebit ca locuri de recreere.

Conform articolului nr. 5 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 49/2011) ariile naturale protejate se împart în următoarele categorii:

a). de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale,

b). de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei,

c). de interes comunitar sau situri Natura 2000: situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică,

d). de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ – teritoriale, după caz,