Back

Evoluţia numărului de arii natural Protejate în judeţul Arad în perioada 1995-2016

Evoluţia numărului de arii natural Protejate în judeţul Arad în perioada 1995-2016

Nr.crt.

Categoria de arii natural protejate

1995

2000

2004

2007

2011

2014

2015

2016

1.

De importanţă locală

30

33

35

35

35

35

35

35

2.

De importanţă naţională

-

15

17

17

17

17

17

17

3.

De importanţă internaţională

-

-

1

1

1

1

1

1

4.

De importanţă comunitară

-

-

-

13

 

25

25

25

27

 

Grafic privind evoluţia numărului de arii natural Protejate în judeţul Arad