Operatori economici autorizati sa colecteze-valorifice deseuri

Operatori economici autorizati sa colecteze-valorifice deseuri

Cadru general

BIROUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIIU   Domeniul Deşeuri: Atribuţii specifice: monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la...