Back

Acte normative prin care s-au aprobat planurile de management

Acte normative prin care s-au aprobat planurile de management

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1180/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Campia Cermeiului si ale ariilor naturale protejate conexe

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1181/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Campia Crisului Alb si Crisului Negru si ariile naturale protejate conexe

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1184/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crisului Alb

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1155/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Muresului si al ariilor naturale protejate conexe

   

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

1182/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000     ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1023/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0047 Hunedoara Timisana

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1120/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0337 Padurea Neudorfului.

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1224/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Parcului Natural Lunca Muresului

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1191/2016
Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0370 Raul Mures intre Lipova si Paulis.

http://legislatie.just.ro/