Back

Despre IBIS

În cursul anului 2010 ANPM, prin Direcţia Conservarea Naturii, Biodiversităţii a implementat Proiectul de Asistenţă Tehnică 2007.19343.04.03 „Stabilirea Registrului Naţional Integrat al speciilor de floră, faună sălbatică şi al habitatelor naturale de interes comunitar din România" prin care a fost creată aplicaţia RNI-IBIS.

Aplicaţia cuprinde modulele: Arii protejate, Natura 2000, Articolul 17, BIMS, HABIDES, precum şi un modul Hartă integrat.

Aplicaţia pune la dispoziţia publicului numeroase informaţii despre ariile naturale protejate din România care pot fi accesate fără user şi parolă.

Informaţiile din cadrul aplicaţiei RNI-IBIS au fost completate de către persoane cu expertiză ştiinţifică, precum şi reprezentaţii agenţiilor pentru protecţia mediului.

Aplicaţia este disponibilă la adresa: http://ibis.anpm.ro/