Back

LABORATOR AER

  1. GENERALITĂŢI

Laboratorul APM Arad are următoarele atribuţii pe domeniul AER:

  •  efectuează prelevări şi încercări în domeniul calitatea aerului (inclusiv a precipitaţiilor atmosferice),
  •   efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului cu ajutorul celor trei staţii de monitorizare a calităţii aerului aflate în administrare: AR1, AR2, AR3
  •   operează şi administrează staţiile automate din reţeaua de monitorizare a calităţii aerului la nivel judeţean, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de operare standard la nivel național;
  •   asigură calitatea şi controlul calităţii datelor obţinute în procesul de monitorizare;
  •    asigură prestarea unor servicii de laborator pentru persoane fizice sau juridice (clienți externi) în domeniile sale de competenţă, fără a perturba activitatea desfășurată conform prevederilor și cerințelor legislative naționale și comunitare;
  •   asigură, cu aprobarea Laboratoarelor Naționale de Referință din cadrul DLNR-ANPM, servicii de monitorizare, verificare echipamente şi analize de laborator celorlalte agenţii pentru protecţia mediului (clienți interni) care nu sunt dotate corespunzător;

............................................................

Incercările efectuate pentru terţi în cadrul laboratorului, în Domeniul calităţii aerului, a emisiilor şi a precipitaţiilor atmosferice sunt cele din Lista încercărilor de laborator efectuate de Laboratorul APM Arad