Formulare TIP Legea 544/2001 informatii de interes public

Anexa 4 - Formular tip pentru cererea de informaţii de interes public Anexa 5 - Formular tip pentru reclamaţie administrativă (1) Anexa 6 - Formular tip pentru reclamatie administrativa...

GHIDUL AUTORITATILOR PUBLICE PENTRU ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMATIA DE MEDIU

GHIDUL AUTORITATILOR PUBLICE PENTRU ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMATIA DE MEDIU   Acest ghid poate fi consultat si pe site-ul MMAP la adresa: ...

Legea 544/2001 informatii de interes public

  Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2023 Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2022 Raport de evaluare a implementarii legii...