Formulare standard Natura 2000

Formulare standard Natura 2000 pentru ariile de protecție specială avifaunistică  actualizate 2020 Formulare standard Natura 2000 pentru siturile de importanță...

Arii naturale protejate de interes comunitar

Arii naturale protejate de interes comunitar Siturile de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” (SCI) au fost declarate prin Ordin 1964/2007 ...