Formulare standard Natura 2000

[Actualizat in 2017-08-29]  Formulare standard Natura 2000 pentru siturile de importanță comunitară, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip pentru siturile Natura 2000...

Arii naturale protejate de interes comunitar

Arii naturale protejate de interes comunitar Siturile de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” (SCI) au fost declarate prin Ordin 1964/2007 ...