Back

Arii naturale protejate de interes comunitar

Arii naturale protejate de interes comunitar

Siturile de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” (SCI) au fost declarate prin Ordin 1964/2007 - ordin privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitră ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000.

La nivelul Judeţului Arad siturile de importanţă comunitară sunt următoarele:

Codrul  Moma, Crişul Alb, Crişul Negru, Defileul Mureşului Inferior, Drocea, Lunca Mureşului Inferior, Mlaştina Satchinez, Platoul Vaşcău, Podişul Lipovei Poiana Ruscă, Coridorul Drocea – Codru Moma, Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma, Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu, Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu, Defileul Crişului Alb, Pădurea Neudorfului, Lunca Teuzului, Râul Mureş între Lipova şi Păuliş, Turnu – Variaşu, Zărandul de Est, Zărandul de Vest, Munţii Bihor, Dealul Mocrei - Rovina Ineu (extindere), Nădab – Socodor – Vărşand (extindere)

 

Ariile de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” (SPA) au fost declarate prin HG nr. 1248 din 24 octombrie 2007 – hotărâre privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România, modificat şi completat prin HG nr. 971/2011, Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, HG nr. 663/2016, privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 din România

La nivelul judeţului Arad ariile de protecţie specială avifaunistică sunt următoarele:

Câmpia Cermeiului, Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei, Hunedoara Timişană, Lunca Mureşului Inferior Drocea – Zărand, Defileul Crişului Alb, Pescăria Nădlac.

 

Managementul ariilor naturale protejate din România

Pentru a asigura o protecție eficientă a ariilor naturale protejate aceste au fost atribuite în custodie conform Ordinului nr. 1948/2010 (abrogat), conform Ordinului 1470/2013 (abrogat), conform Ordinului nr. 1052/2014 (abrogat), conform Ordinului 1447/2017 (abrogat), și conform Ordinului nr. 1822/2020 pentru aprobarea metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate.

 

Custozii/administratorii ariilor naturale protejate/siturilor Natura 2000

din judeţul Arad

Situaţia custozilor/adminstratorilor ariilor naturale protejate de importanţă naţională din jud. Arad:

Nr. crt.

Cod/Denumire arie naturală protejată

Actul normativ prin care a fost instituită

Suprafaţă

(ha)

Custode/plan de management

 

1.

2.84 Peştera Valea Morii

Legea nr. 5/2000

5 ha

ANANP

2.

2.85 Dosul Laurului

Legea nr. 5/2000

32,20 ha

ANANP

3.

2.86 Baltele Gurahonţ

Legea nr. 5/2000

2 ha

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1184/2016

4.

2.87 Runcu Goşi

Legea nr. 5/2000

261,80 ha

ANANP

5.

2.88 Poiana cu Narcise Rovina

Legea nr. 5/2000

0,10 ha

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1180/2016

6.

2.89 Balta Rovina

Legea nr. 5/2000

120 ha

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1180/2016

7.

2.90 Balta Şoimoş

Legea nr. 5/2000

1 ha

ANANP

8.

2.91 Pădurea Sâc

Legea nr. 5/2000

17,80 ha

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1180/2016

9.

2.92 Peştera lui Duţu

Legea nr. 5/2000

0,10 ha

ANANP

10.

2.93 Peştera Sinesie

Legea nr. 5/2000

0,10 ha

ANANP

11.

2.94 Locul fosilifer Monoroştia

Legea nr. 5/2000

0,10 ha

ANANP

12.

2.95 Locul fosilifer Zăbalţ

Legea nr. 5/2000

5 ha

ANANP

13.

2.96 Pădurea de stejar pufos de la Cărand

Legea nr. 5/2000

2,10 ha

ANANP

14.

2.97 Rezervaţia de soluri sărăturate

Legea nr. 5/2000

95 ha

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1181/2016

15.

2.98 Arboretul Macea

Legea nr. 5/2000

20,50 ha

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1181/2016

16.

VI.1 Pădurea Lunca

HG nr. 2151/2004

2 ha

ANANP

17.

VI.2 Pădurea Socodor

HG nr. 2151/2004

3 ha

ANANP

18.

IV. 1 Prundul Mare (din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului)

HG nr. 2151/2004

654,9 ha

Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului

 

19.

Parcul Natural Lunca Mureşului

HG nr. 2151/2004

17166 ha

Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului

 

 

Arii protejate de importanţă internaţională

Nr.

Crt.

Denumire arie naturală protejată

Actul normativ prin care a fost instituit

Suprafaţa

(ha)

Administrație

1.

Parcul Natural Lunca Mureşului sit RAMSAR

01/25/1991
aderarea Romaniei la Conventia asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice
Monitorul Oficial nr. 18 din 01/26/1991

17166 ha

Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului

parc@luncamuresului.ro

 

 

Situatia custozilor/administratorilor siturilor Natura 2000 din judetul Arad:

SCI

Nr. crt.

Denumire arie naturală protejată de interes comunitar SCI

Actul normativ de instituire

Suprafaţa (ha)

Administrator/custode

Plan de management

1.

Codru Moma-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

24 650

ANANP

Plan de management nu are la momentul prezentei.

2.

Crişul Alb-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

891

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1181/2016

3.

Nădab - Socodor – Vărşand -SCI şi extinderea prin Ordinul nr.46/2016

 

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

6 661

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1181/2016

4.

Lunca Teuzului-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

5239

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1180/2016

5.

Crisul Negru-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

1850

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1074/2016

6.

Defileul Mureşului- SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

34 149

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1155/2016

7.

Dealu Mocrea Rovina Ineu-SCI şi extinderea prin Ordinul nr.46/2016

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

3730

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1180/2016

8.

Crişul Alb între Gurahont si Ineu-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

1229

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1180/2016

9.

Defileul Crişului Alb-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

16558

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1184/2016

10.

M-ţii Bihorului-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

20885

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

11.

Pădurea Neudorfului-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

4502

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1120/2016

12.

Podişul Lipovei-Poiana Ruscă-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

35738

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

13.

Râul Mureş între Lipova şi Păuliş-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

256

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1191/2016

14.

Turnu-Variaş -SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

312

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

15.

Zărandul de Est-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

20315

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

16.

Zărandul de Vest-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

8888

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

17.

Drocea-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

26108

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

18.

Lunca Mureşului Inferior-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

17457

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1224/2016

19.

Mlaştina Satchinez-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

2290

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

20.

Platoul Vaşcău-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

4983

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1044/2016

21.

Coridorul Drocea- Codru Moma-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

3229

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1182/2016

22.

Coridorul M-tii Bihorului Codru Moma-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/2011

7592

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

 

SPA

Nr.

Crt.

Denumire arie naturală protejată de interes comunitar SPA

Actul normativ de instituire

Suprafaţa (ha)

Administrator/custode

Plan de management

1.

Câmpia Cermeiului - SPA

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

24 424

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1180/2016

2.

Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru-SPA

 

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

39 499

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1181/2016

3.

Hunedoara Timişana-SPA

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

1 537

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1023/2016

4.

Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

55 660

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

5.

Lunca Mureşului Inferior-SPA

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

17 428

ANANP

Are plan de management aprobat prin OAP 1224/2016

6.

Drocea –Zărand-SPA

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

40 677

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

7.

Defileul Crişului Alb-SPA

HG

633/2016

16562

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.

8.

Pescăria Nădlac-SPA

HG

633/2016

134,9

ANANP

Plan management nu are la momentul prezentei.