Back

Arii naturale protejate de interes comunitar

Arii naturale protejate de interes comunitar

Siturile de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” (SCI) au fost declarate prin Ordin 1964/2007 - ordin privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitră ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Ordinul nr. 46/2017 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000.

La nivelul Judeţului Arad siturile de importanţă comunitară sunt următoarele:

Codrul  Moma, Crişul Alb, Crişul Negru, Defileul Mureşului Inferior, Drocea, Lunca Mureşului Inferior, Mlaştina Satchinez Platoul Vaşcău, Podişul Lipovei Poiana Ruscă, Dealul Mocrea – Rovina – Ineu, Nădab – Socodor, Coridorul Drocea – Codru Moma, Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma, Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu, Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu, Defileul Crişului Alb, Pădurea Neudorfului, Lunca Teuzului, Râul Mureş între Lipova şi Păuliş, Turnu – Variaşu, Zărandul de Est, Zărandul de Vest, Munţii Bihor, Dealul Mocrei - Rovina Ineu – extindere, Nădab – Socodor – Vărşand - extindere

 

Ariile de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” (SPA) au fost declarate prin HG nr. 1248 din 24 octombrie 2007 – hotărâre privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România, modificat şi completat prin HG nr. 971/2011, Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, HG nr. 663/2016, privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 din România

La nivelul judeţului Arad ariile de protecţie specială avifaunistică sunt următoarele:

Câmpia Cermeiului, Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei, Hunedoara Timişană, Lunca Mureşului Inferior Drocea – Zărand, Defileul Crişului Alb, Pescăria Nădlac.

 

Managementul ariilor naturale protejate din România

Pentru a asigura o protecție eficientă a ariilor naturale protejate aceste au fost atribuite în custodie conform Ordinului nr. 1948/2010 (abrogat), conform Ordinului 1470/2013 (abrogat) şi conform Ordinului nr. 1052/2014 (în vigoare).

 

Siturile Natura 2000 atribuite în custodie în judeţul Arad:

SCI

Nr. crt

Denumire arie naturala protejata de interes comunitar SCI

Actul normativ de instituire

Suprafaţa (ha)

Administrator/custode

1

Codru Moma-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

24 650

Fundaţia Carpaţi

office@fundatiacarpati.ro

2

Crişul Alb-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

891

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR"

mihai.s.pascu@gmail.com

3

Nădab - Socodor – Vărşand -SCI şi extinderea prin Ordinul nr.46/2016

 

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

6 661

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR"

mihai.s.pascu@gmail.com

4

Lunca Teuzului-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

5239

½ Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR"

½ Asociația „Terra Nobillis

mihai.s.pascu@gmail.com

5

Crisul Negru-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

1850

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

contact@aquacrisius.ro

6

Defileul Mureşului- SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

34 149

Nu are

7

Dealu Mocrea Rovina Ineu-SCI şi extinderea prin Ordinul nr.46/2016

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

3730

Asociația „Terra Nobillis”

iulian_stana@yahoo.com

8

Crişul Alb între Gurahont si Ineu-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

1229

Asociația „Terra Nobillis”

iulian_stana@yahoo.com

9

Defileul Crişului Alb-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

16558

Nu are

10

M-ţii Bihorului-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

20885

SC Global Alternative Consulting, Asociaţia Centrul de Protecţie a Mediului Bihor

aso_cpm_bh@yahoo.com

11

Pădurea Neudorfului-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

4502

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR"

mihai.s.pascu@gmail.com

12

Podişul Lipovei-Poiana Ruscă-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

35738

Nu are

13

Râul Mureş între Lipova şi Păuliş-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

256

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR"

mihai.s.pascu@gmail.com

14

Turnu-Variaş -SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

312

Nu are

15

Zărandul de Est-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

20315

Asociaţia Zărand

Radu.Mot@zarand.org

16

Zărandul de Vest-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

8888

Direcţia Silvică Arad

office@arad.rosilva.ro

17

Drocea-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

26108

Direcţia Silvică Arad

office@arad.rosilva.ro

18

Lunca Mureşului Inferior-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

17457

Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului

parc@luncamuresului.ro

19

Mlaştina Satchinez-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

2290

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR"

mihai.s.pascu@gmail.com

20

Platoul Vaşcău-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

4983

Consiliul Judeţean Bihor

custodie@cjbihor.ro

21

Coridorul Drocea- Codru Moma-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

3229

Asociaţia Around Life

contact@@aroundlife.org

22

Coridorul M-tii Bihorului Codru Moma-SCI

OAP 1964/2007 modificat prin OAP 2387/20011

7592

Consiliul judeţului Bihor

custodie@cjbihor.ro

 

SPA

Nr.

Crt.

Denumire arie naturala protejata de interes comunitar SPA

Actul normativ de instituire

Suprafata (ha)

Administrator/custode

1

Câmpia Cermeiului - SPA

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

24 424

Asociația „Terra Nobillis”

iulian_stana@yahoo.com

2

Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru-SPA

 

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

39 499

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR"

mihai.s.pascu@gmail.com

3

Hunedoara Timişana-SPA

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

1 537

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara

office@apmtm.anpm.ro

4

Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

55 660

Nu are

5

Lunca Mureşului Inferior-SPA

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

17 428

Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului

parc@luncamuresului.ro

6

Drocea –Zărand-SPA

HG 1284/2007 modificat prin HG 971/2011

40 677

Direcţia Silvică Arad

office@arad.rosilva.ro

7

Defileul Crişului Alb-SPA

HG

633/2016

 

Nu are

8

Pescăria Nădlac-SPA

HG

633/2016

 

Nu are