Responsabil mass media

Funcționarul public responsabil cu difuzarea informațiilor publice, precum și cu primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001 din cadrul APM Arad este doamna consilier principal KOVACS ANITA:

telefon: 0257 280 996

e-mail: relatii.publice@apmar.anpm.ro;