Back

16.03.2011 Atenţionare privind interzicerea incendierii vegetaţiei

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006, cu modificările ulterioare,Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteştiatenţionează deţinătorii de terenuri agricole că arderea miriştilor, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase este interzisă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.
Potrivit Directorului Executiv al ARPM Piteşti, domnul Zoltan Kalman:”Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este interzisă dacă nu este necesară, ca masură de carantină fitosanitară, în scopul prevenirii răspândirii anumitor boli sau dăunători specifici.
Importanţa respectării prevederilor legale este subliniată de asemenea, in mod preventiv, pentru evitarea producerii unor eventuale accidente de circulaţie datorate scăderii vizibilităţii în timpul incendierii miriştilor.
Menţionăm că arderea miriştilor, a stufărişului şi a vegetaţiei ierboase, fără respectarea prevederilor legale, se sancţionează conform articolului 96 aliniatul 1, punctul 9 din Legea protecţiei mediului, cu amendă contravenţională de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 la 50.000 de lei pentru persoane juridice.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către comisarii şi persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Argeş, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora, conform atribuţiilor stabilite prin lege”.

Compatimentul Proiecte, Relaţii Publice