Raport anual 2016

Cuprins I. CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR II. APA III. SOLUL IV. UTILIZAREA TERENURILOR V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA VI. PADURILE VII. RESURSELE...

Raport anual 2015

Cuprins I. CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR II. APA III. SOLUL IV. UTILIZAREA TERENURILOR V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA VI. PADURILE VII. RESURSELE...

Raport anual 2014

Cuprins I. CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR II. APA III. SOLUL IV. UTILIZAREA TERENURILOR IX. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII V. PROTECŢIA NATURII ŞI...