Back

Informare de interes public privind valabilitatea autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu după incetarea stării de alertă

INFORMARE DE INTERES PUBLIC

Precizari privind valabilitatea autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu după incetarea stării de alertă

Având in vedere incetarea stării de alertă, Agentia pentru Protectia Mediului Argeș, informeaza toți detinătorii autorizatiilor de mediu/autorizatiilor integrate de mediu că, la data incetarii acesteia, se vor aplica prevederile art. 4 alin (5) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor epidemiei de Covid 19, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza ca, documentele sunt valabile pe toata perioada starii de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de a incetarea acestei stări.

Astfel, titularii autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu, au obligatia de a solicita la APM Argeș, viza anuală intr-o perioada de maxim 90 de zile de la incetarea stării de alertă.

 

          Documentatia necesara pentru aplicarea vizei anuale va contine:

- cerere, conform modelului din Ordinul MMAP nr. 1150/11.06.2020;

- raportul anual de mediu si/sau raportarile mentionate in actele de reglementare, după caz;

- declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie;

- dovada achitarii tarifului: 100 lei pentru autorizatiile de mediu/300 lei pentru autorizatiile integrate de mediu.

 

      Modelele de cerere si declarație se regasesc in Ord. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

     Conform Ord. MMAP nr. 1150/2020, termenul in care titularul activității solicita aplicarea vizei anuale este de maxim 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisă  autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care  autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

      Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA autorizației/autorizației integrate de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus.