Model cerere autorizatie de mediu

Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu modificata cf. Ord. 337-2007

Fisa de prezentare si declaratie a activitatilor de mediu

Model declaratie pe propria raspundere

Documente necesare la solicitarea autorizatiei de mediu

Model de anunt public solicitare autorizatie de mediu

Procedura de emitere a autorizatiei de mediu