Documente necesare la solicitarea vizei anuale a autorizatiei de mediu (conform Ordin 1171/2018)

Documente necesare la solicitarea vizei anuale a autorizatiei de mediu (conform Ordin 1171/2018) :

a) cererea conform Anexa 1;
b) declaraţia pe propria răspundere conform Anexa 2;
c) raportul anual de mediu, după caz


Model cerere autorizatie de mediu

Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu modificata cf. Ord. 337-2007

Fisa de prezentare si declaratie a activitatilor de mediu

Model declaratie pe propria raspundere

Documente necesare la solicitarea autorizatiei de mediu

Model de anunt public solicitare autorizatie de mediu

Procedura de emitere a autorizatiei de mediu