Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019 - 2023.

Raport anual de monitorizare privind efectele aplicării măsurilor din  Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019 -...