Back

Semnare trei contracte de finanțare, prin PNRR, pentru investiții în managementul pădurilor, managementul deșeurilor și transformare digitală

Ministrul Barna TÁNCZOS a semnat astăzi trei contracte de finanțare, prin PNRR, pentru investiții în managementul pădurilor, managementul deșeurilor și transformare digitală

1. Primul contract de finanțare semnat este încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și RNP – Romsilva și constă în lucrări de corectare a torenților pentru reducerea riscurilor generate de viituri torențiale în bazinetele amplasate în fondul forestier național administrat de ROMSILVA.

Proiectul propus de Regia Națională a Pădurilor are o valoare de 109.560.000 lei fără TVA și este aferent Investiției 5 Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate  de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene, din Componenta 2 PNRR -Păduri și protecția biodiversității.

„Contractul semnat acum ne va permite să fim mai operativi în lupta cu schimbările climatice, fenomene care ne afectează pe toţi și care sunt din ce în ce mai vizibile. Obiectivul acestui proiect este reprezentat de reducerea riscului de inundații, în vederea protejării persoanelor, infrastructurii și obiectivelor socio-economice aflate în zonele de risc, precum și protejarea mediului și a biodiversității prin măsuri ecologice relevante, în special cele privind asigurarea migrației peștilor și asigurarea debitului ecologic”, a declarat ministrul Barna TÁNCZOS.

Primul pas al proiectului constă în  realizarea  conceptului  pentru  toate lucrările de modernizare care vizează  protecția împotriva inundațiilor. Acesta va cuprinde: refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de reținere a aluviunilor pentru a instala măsuri longitudinale (scări de pești și debit ecologic), construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi, inclusiv scări de pești și debit ecologic, cu o înălțime maximă de 5 m. Tododată, cel puțin 4 ha de teren vor fi  refăcute prin reîmpădurire, plivire sau construire de garduri de vegetație, iar cel puțin 30 km de albii torențiale  vor fi restaurate.

Lucrările efective de corectare a torenților constau în intervenții pe albiile pâraielor aflate în fondul forestier național sau pe cursuri de apă nepermanente.

Prin ansamblul de lucrări propus, nu se intervine asupra cantității de apă sau asupra volumului deversat la o ploaie extraordinară, ci asupra turbidității, prin retenția de aluviuni și alte corpuri solide antrenate de viitură, respectiv asupra vitezei de curgere, prin atenuarea pantei longitudinale. Astfel, se va reduce amploarea fenomenului torențial în aval, cât și în fondul forestier.

2.  Al doilea contract de finanțare, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, are o valoare de 74.700.000 lei fără TVA și finanțează achiziția de echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului. Termenul de finalizare este trimestrul 2 din 2025.

”Vor fi achiziționate și operaționalizate 513 echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru a asigura colectarea, transmiterea, stocarea și realizarea raportărilor concentrațiilor de poluanți în mediul înconjurător. Prin achiziția de analizoare pentru determinarea Black Carbon, de stații pentru determinarea nivelului de radioactivitate și de zgomot, va crește nivelul de precizie a măsurării calității aerului, radioactivității mediului și a zgomotului ambiant”, a subliniat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna TÁNCZOS.

Transmiterea, stocarea și realizarea raportărilor concentrațiilor de poluanți în mediul înconjurător obținute de la echipamentele ce urmează a fi achiziționate vor fi integrate cu ajutorului unei aplicații software.

Această aplicație va permite atât colectarea și analiza datelor la nivel național, cât și raportarea acestora la organismele europene, respectiv Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Euratom.

3. Alt contract de finanțare semnat are o valoare de 29.879.959,54 lei fără TVA și finanțează achiziția de servicii publice de mediu digitalizate pentru Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Ministrul Barna TÁNCZOS a menționat că finanțarea va fi folosită pentru implementarea unui sistem informatic integrat pentru susținerea dezvoltării durabile, îmbunătățirea infrastructurii și calității mediului, protecția naturii și conservarea biodiversității.

Astfel, până în 2026, vor fi digitalizate 32 de servicii publice din domeniul mediului, care vor fi gestionate online și vor include: transmiterea datelor și informațiilor pentru inventarele emisiilor, raportarea aferentă Natura 2000 și serviciile de conservare a naturii, gestionarea registrelor de mediu, a procedurilor de notificare și autorizare și a permiselor, cu scopul de a raționaliza serviciile de gestionare a deșeurilor pentru cetățeni și întreprinderi.