Drept la replica fata de articolele aparute in mediul online

În virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opiniei publice, în legatură cu articolele  apărute în mediul online in ultimele zile respectiv Ziarul de Bacau si Ferma Politica,...

Noutati legislative privind viza anuala a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu

COMUNICAT DE PRESĂ AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU informează toți titularii / deținătorii de autorizații de mediu / autorizații integrate de mediu din judeţul Bacău, despre apariția ...

Planul de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău pentru dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx).

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 134 din 19.04.2019 privind aprobarea  Planului de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru dioxid de azot şi oxizi de azot...

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole din cadrul PNDR 2014-2020

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, pentru a evita efectele negative ale anumitor practici agricole, UE, prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării...

Lacul Bacau 2

Film de prezentare Lacul 2 Bacau

Lansare Program CASA VERDE persoane fizice si juridice

Lansare program CASA VERDE pentru persoane fizice (10 - 24 octombrie 2016) si persoane juridice (17 octombrie - 14 noiembrie 2016) Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor lansează Programul...

Informare privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Incepand cu data de 30 iunie 2016 a intrat in vigoare OUG nr. 38 / 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de...

Informare privind masurile compensatorii în Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020

Informare privind initierea Planului de mentinere a calitatii aerului in judetul Bacau Anexa nr. 1 Ghidul informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014-2020 ...

Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in Judetul Bacau

Planul de Mentinere a Calitatii Aerului în Județul Bacău 2017 - 2022 Anexa nr 1 Propuneri de masuri -  scenariul I Anexa nr 2 Propuneri de masuri -  scenariul II Anunt...