Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru „ PUZ CP zona construită protejată cu subzonele SZCP 01/01- zona central – Piața Unirii – cu excepția str. A.Iancu( tonson între Piața Unirii și clădire ISU Crișana) , SZCP01/02 – ORAȘUL NOU VEST – cu excepția str.A.Iancu( tronson dintre Piața Unirii și clad ISU CRIȘANA ), SZCP01/04 ORAȘUL NOU SUD, SZCP01/20 - OLOSIG VEST, SZCP01/31 – PIAȚA FERDINAND – str. Republicii, SZCP01/32 – OLOSIG – CENTRU – PC TRAIAN ”, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru  „ PUZ CP zona construită protejată cu subzonele    SZCP 01/01- zona central – Piața Unirii – cu excepția str. A.Iancu( tonson între Piața Unirii și clădire ISU Crișana) , SZCP01/02 – ORAȘUL NOU VEST – cu excepția str.A.Iancu( tronson dintre Piața Unirii și clad ISU CRIȘANA ), SZCP01/04 ORAȘUL NOU SUD, SZCP01/20  - OLOSIG VEST, SZCP01/31 – PIAȚA FERDINAND – str. Republicii, SZCP01/32 – OLOSIG – CENTRU – PC TRAIAN  ”- propus în municipiul Oradea, județul Bihor , titular  - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA,str. Piața Unirii, nr.1 jud. Bihor ,Comitetul Special Constituit  întrunit  în data de 20.02.2020  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   până  la  data  de  04.03.2020 ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)