Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ –„Elaborare PUZ pentru parcelare- zonă de locuințe și servicii”, titular DĂNCIULESCU ILIE

că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor HG  nr. 1.076

din 2004 pentru PUZ –„Elaborare PUZ pentru parcelare- zonă de locuințe și servicii”,

propus  a fi realizat încomuna Nojorid, satul Nojorid, nr. cad. 53661, 50308, judeţul Bihor, titular: DĂNCIULESCU ILIE , Austria.

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului în  categoria  celor

pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus

procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

 

Observațiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,                             tel. 0259.444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de               ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).