Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru " PUZ parcelare teren pentru amplasare locuințe cu funcțiuni complementare", titulari: PORUMB ROMULUS, PORUMB ALEXANDRA,BORTA ALINA

“Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor – anunta publicul interesat despre decizia etapei de incadrare conform HG nr. 1076/2004: PUZ parcelare teren pentru amplasare  locuințe cu funcțiuni complementare , în municipiul Oradea ,str.Calea Sântandrei nr.cad. 10117 ,județul Bihor, titular : PORUMB ROMULUS, PORUMB ALEXANDRA,BORTA ALINA cu domiciliul în municipiul Beiuș,str.Aleea Independenței, , nr.6,bloc C2,ap.18,județul Bihor ,  nu necesita evaluare de mediu urmand ca planul a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se pot transmite  în  scris  la Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor, Oradea, bdul. Dacia , nr. 25/A, telefon 0259/444590, e-mail: office@apmbh.anpm.ro , in zilele de  luni-vineri, intre orele 9-14, in termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului