Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru “ PUZ– parcelare teren pentru construire locuințe”, titulari:POPA AUREL, CRIȘAN SEBASTIAN OLIMPIU, SZÜCS ELISABETA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe:,, PUZ – parcelare teren pentru construire locuințe” propus a se realiza în municipiul Oradea, str. Valentin Silvestru, nr. 9, nr. cad. 204517, 204518, 205622, jud Bihor, titular: POPA AUREL, CRIȘAN SEBASTIAN OLIMPIU, SZÜCS ELISABETA, cu domiciliul în municipiul Oradea, str. Lacu Roșu, nr. 8, bloc AN99, ap. 12, judeţul Bihor - nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor,Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588,e-mail: office@apmbh.anpm.ro  în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.