Back

Notificare privind emiterea avizului de mediu pentru ''Imprejmuire pentru limitarea si delimitarea zonei in Aria Naturala Protejata ROSCI0098 si 2177". Titular Primaria Comunei Sanmartin