Întrebări și răspunsuri

Pe site-ul Comisiei Europene, poate fi accesată secțiunea de ,,Întrebări și răspunsuri”. Click AICI pentru vizualizare.  

Rapoarte, informatii, prezentari

Raportul Comisiei Europene din 2014 poate fi accesat AICI . Raportul de evaluare al implementarii Directivei poate fi accesat AICI . Raportarea făcută de România poate fi accesată ...

Prezentare generala a Directivei

O prezentare generala a Directivei poate fi accesată la: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/factsheet/ELD%20factsheet_RO.pdf ...

Conferințele părților interesate

Informatii despre Conferințele părților interesate pot fi accesate aici: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/eld_conf_11_06_2013.htm ...

Raportul Comisiei Europene din 2010

Raportul Comisiei Europene din 2010 poate fi accesat la: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0581&from=EN

Referinte si anexe

REFERINȚE Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislația statelor membre Jurnalul Oficial ...

Informatii cerere actiune, cooperare state si rapoarte

Cererea de acțiune Persoanele fizice sau juridice care ar putea fi afectate în mod negativ de o daună adusă mediului, precum și organizațiile care au drept obiectiv protecția mediului pot, în...

Prevenirea și repararea daunelor

  În cazul în care apare o amenințare iminentă cu producerea unei daune pentru mediu, autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru poate: să oblige operatorul (poluatorul...

Domeniul de aplicare a principiului răspunderii

Principiul răspunderii se aplică daunelor aduse mediului și amenințărilor iminente de producere a unor astfel de daune în cazul în care acestea sunt rezultatul unor activități profesionale, din...

Daunele aduse mediului

Conform directivei, daunele aduse mediului sunt: daunele, directe sau indirecte, cauzate mediului acvatic vizat de legislația europeană în materie de gestionare a apelor și de...

Despre "Raspunderea de mediu"

Ce este  ,,răspunderea de mediu” ?  Protejarea resurselor naturale ale Europei (speciile și habitatele protejate, apele și solul) și a serviciilor ecosistemice pe care acestea le...

homepage-global-header

Domenii Biodiversitate Reglementari Schimbari climatice Substante si produse chimice periculoase Sol, Subsol Emisii industriale Radioactivitate ...

general_header

Domenii Biodiversitate Reglementari Schimbari climatice Substante si produse chimice periculoase Sol, Subsol Emisii industriale Radioactivitate ...